Medlemmer
dokumenter
Bilder båthavn
Empty page
Vedtekter
Vedtekter

Siden er altid under konstruk sjon

Velkommen til Dalskilen Brygge på Tjøme i Færder kommune


Klikk her for å se

Havnereglement

Dalskilen Brygge anlegg


Ladestasjoner er på plass

Bruksanvisning


 STARTING AV LADING

For å starte lading :


koble først ladekabel i ladestasjonen

og deretter i kjøretøyet.

Bruk et av alternativene under for å starte lading.


Charge365 Portal:

Start lading fra min side i Charge365 Portal


APP:

Start lading fra Charge365 sin app


Send SMS

Se klistremerker på ladestasjonen for Lade-ID.


Send LADE < Lade-ID > til 2199


Lade ID-er:

Stolpe 1 (nærmest toalett):

 Venstre Lader id  :XF4WA

  Høyre Lader     id : RF5WE


Stolpe 2 :

Venstre Lader id :XE35E

 Høyre Lader    id:JWC76