medlemmer

Fakta om Tjøme

Tjøme er en vakker øykommune ytterst i Oslofjorden ca. 100 km fra hovedstaden. Arealet er 38 kvadratkilometer, av dette er ca. 10% offentlig friluftsområder. Kystlinjen er ca. 205 km. I dag bor det 4 700 fastboende her.

Tjøme er den største øya i kommunen. Tjøme ligger helt ytterst på vestsida av Oslofjorden, og i øst og sør går kommunegrensa mot denne fjorden. I vest ligger Tønsbergfjorden og danner grense mot Sandefjord; og i nord er det grense mot Nøtterøy i Vrengensundet.

Tjøme kommune består av de langstrakte øyene Tjøme i nord, videre Brøtsø og Hvasser i sørøst. Øyene har bruforbindelse med hverandre. I tillegg er det 475 andre større og mindre øyer og holmer uten helårs bosetning. Noen av dem har hatt bosetning tidligere, som f.eks. Sandø, feriekoloniøya Hudøy og Ildverket. Lengst ut mot Oslofjorden ligger Leistein og viser leia inn mot Vrengensundet. Lengst sør ligger Tristein-øyene med Færder fyr. Det regnes som Oslofjordens sørlige endepunkt.

På grunn av behagelig klima, idyllisk natur og nærhet til flere byer på Østlandet, kommer det hver sommer en stor mengde feriegjester og hyttefolk til kommunens Tjøme. Da øker folketallet på øyene fra rundt 4 700 til om lag 20 000, noe handelsbedrifter og håndverkere lever godt av.

Tjøme har strender, våtmarker, skoger og kulturlandskap med en rik vegetasjon og flere sjeldne arter. Skogene er små, men omfatter flere typer fra vernskog ved kysten som verner innenforliggende skog, via løvskog til mørke granskogsområder. Planter og svaberg i strandsonen er utsatt for stor slitasje fra det omfattende friluftslivet på øyene.

Tjøme-naturen inneholder mange sjeldne fuglearter, som blant annet rørsanger, sivsanger og sothøne. Andre arter er nattergal, fuglekonge, gjerdesmett, spurveugle, flaggspett, grønnspett, svartspett og hønsehauk. Gravand, Norges største and, hekker i våtmarksområdet Kolabekkilen og kan observeres i stort antall. Der hekker også gråhegre. Andre sjøfugler er blant annet tjeld og ærfugl. Det er ellers en stor mengde måker og andre, vanlige arter

I samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd har Tjøme kommune sikret 4 km² (ca.10 % av kommunens areal) som friarealer. Dette er friluftsområder åpne for alle. Det gjelder populære utfartssteder som Moutmarka, Mostranda og Verdens ende med det karakteristiske vippefyret helt sør på Tjøme, flere fine strender på Hvasser (bant annet Lilleskagen, Fynsletta og Sydstranda) samt ei rekke øyer, for eksempel Ildverket. Det er også en rekke områder og øyer i privat eie der folk er velkomne, f.eks. på Sandø utenfor Sandøsund ved Hvasser.

Sist endret 09.02.2011